Ikväll gästas vårt medlemsmöte av Jesper Eneroth

Vi  är stolta över att i kväll gästas av Kyrkomötets gruppledare och Socialdemokraterna för tro och solidaritet vice ordförande Jesper Eneroth på Karlskrona Arbetarkommuns digitala medlemsmöte! Anmäl dig till vår ombudsman på adressen karlskrona@sociadlemokraterna.se  senast kl. 16 om du vill vara med!

Läs mer

Expeditionen är stängd

Bäste medlem! Med anledning av de skärpta råden från Region Blekinge (Covid-19) har styrelsen fattat beslut om att expeditionen skall vara stängd för besök. Detta gäller tillsvidare men kan förlängas eller ersättas av lokala allmänna råd efter beslut fån Folkhälsomyndigheten. Under tiden kan ni alltid nå vår ombudsman Rikard Jönsson på e-post rikard.j@socialdemokraterna.se eller på…

Läs mer

Koalitionens budget 2021

Idag presenterade koalitionen en expansiv och utvecklingsinriktad budget för 2021 där det satsas samtidigt som man tar ansvar för ett hållbart Karlskrona. Utvöver en kraftfull investeringsbudget vill man även satsa på  en avgiftsfri kollektivtrafik för passagerare över 70 år under lågtrafik och att vara en bland Sveriges 30 bästa kommuner. Andra viktiga delar är satsningen…

Läs mer

Inblick i politiken

Hej partikamrater Nu har vi nått halvvägs in i mandatperioden, att styra i minoritet är tufft. Men vi ska sträcka på oss för vi når bra resultat, det ser vi i delårsuppföljning som presenterades på kommunstyrelsen den 13 oktober. Antalet elever med behörighet till gymnasiet ökar från 76,6 till 82,5 procent Karlskronas niondeklassare är bland…

Läs mer

YTTERLIGARE TILLSKOTT TILL KARLSKRONA

Brist på pengar får inte och kommer inte att vara ett hinder för att begränsa smittspridningen av Covid 19 eller vårda sjuka som har drabbats av sjukdomen. Det beskedet gav regeringen redan den 11 mars. Vårbudgetens tillskott på över 20 miljarder kronor till välfärden ska kompletteras med ytterligare sex miljarder meddelade regeringen och dess samarbetspartier…

Läs mer

Första maj

Hej partivänner! I morgon är det vår gemensamma högtidsdag. En dag att minnas och vara stolt över vår historia men en dag som vi ägnar åt att blicka mot framtiden. Det råder inga tvivel om att det är en orolig tid vi befinner oss i. Vi vet att det är tufft och jobbigt för många…

Läs mer

Företagarna rankar kommunen högt inom näringslivsservice

Företagare är allt nöjdare med kommunens service. Karlskronas Nöjd kundindex har ökat från 74 till 77 i SKR:s undersökning Insikt 2019 jämfört med 2018. Karlskrona kommun har stadigt ökat Nöjd kundindex sedan undersökningen startade. I den senaste servicemätningen Insikt hamnar Karlskrona kommun på Nöjd kundindex (NKI) 77, riksgenomsnittet är 73. Karlskrona hamnar därmed på plats…

Läs mer

Regeringens åtgärder för en trygg spelmarknad

Vi ser stora risker på spelområdet. De allvarliga ekonomiska konsekvenser som följer i spåren av utbrottet av covid-19, med ökad risk för arbetslöshet, sjukskrivningar och ekonomisk osäkerhet, ökar risken för psykisk ohälsa, men också för spelproblem och ökad skuldsättning. Den sociala distanseringen skapar risk för isolering. Vår strategi för att möta den här utvecklingen består…

Läs mer

Fördelning av platser till sommarkurser och basår

Det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset innebär att fler i närtid kommer behöva söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier. För att möta behovet föreslår regeringen att antalet platser ökas inom högre utbildning. För att fler ska kunna börja studera redan i sommar föreslår regeringen nu en fördelning av…

Läs mer

Regeringen satsar på 20 000 sommarjobb för unga

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu 180 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna ge sommarjobb till unga. Bedömningen är det kan ge upp till 20 000 sommarjobb. Först och främst är det nya coronaviruset en fara för människors liv och hälsa. Men det nya coronaviruset har också allvarliga konsekvenser för ekonomi och jobb i…

Läs mer
facebook Twitter Email