Stadgar

Socialdemokraterna i Karlskrona använder sig av partiets stadgar men har gjort lokala tillägg. När man gör lokala tillägg så är det alltid förbättringar som görs, aldrig försämringar. De lokala tilläggen är markerade med röd färg.

Stadgar – Antagna 2017 med lokala tillägg

 

Centrala Stadgar – Antagna 2021 utan lokala tillägg

facebook Twitter Email