Styrelsen

Styrelsen för Socialdemokraterna i Karlskrona väljs för en tid om två år. Antalet ledamöter är 11 stycken. Styrelsen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2018 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande

Magnus Manhammar

Vice ordförande

Elina Gustafsson (internationellt arbete samt internationell politik)

Kassör

Lesley Appelgren

Ledamöter (respektive ledamots ansvarsområden står efter namnet):

Roland Andreasson (utveckling av S-föreningar samt äldrepolitik)

Lisbeth Bengtsson (organisationsutveckling samt jämställdhetspolitik)

Sandra Bizzozero (programutveckling samt demokrati- och värderingsfrågor)

Lars Brissmalm (kampanjer samt barn- och ungdomspolitik och politisk sekreterare)

Hampus Engqvist (studieledare samt sjukvårds- och folkhälsopolitik)

Jan-Anders Lindfors

Eva Strömqvist (facklig ledare samt landsbygdspolitik)

Sattar Zad (mångfaldsarbete samt infrastrukturpolitik)

Adjungerade:

Rikard Jönsson (ombudsman)

Linus Malmgren (Ordförande i SSU)

Håkan Eriksson (Ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott/Ordförande i Kunskapsnämnden)

 

facebook Twitter Email