Styrelsen

Styrelsen för Socialdemokraterna i Karlskrona väljs för en tid om två år. Antalet ledamöter är 11 stycken. Styrelsen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2019 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande
Elina Gustafsson

Vice ordförande
Eva Strömqvist

Kassör
Mats Nilsson

Ledamöter (respektive ledamots ansvarsområden står efter namnet):
Hampus Engqvist (studieledare)
Oscar Dyberg (facklig ledare)
Roland Andreasson
Lisbeth Bengtsson
Sandra Bizzozero
Lars Brissmalm
Sattar Zad
Eva-Lotta Altvall

Adjungerade:
Rikard Jönsson (ombudsman)
Selma Kinaoui (Ordförande i SSU)
Håkan Eriksson (Ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott/Ordförande i Kunskapsnämnden)

 

facebook Twitter Email