Styrelsen

Styrelsen för Socialdemokraterna i Karlskrona väljs för en tid om två år. Antalet ledamöter är 11 stycken. Styrelsen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2019 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande

Elina Gustafsson

Vice ordförande

Eva Strömqvist

Kassör

Mats Nilsson

Ledamöter (respektive ledamots ansvarsområden står efter namnet):

Hampus Engqvist (studieledare)

Oscar Dyberg (facklig ledare)

Roland Andreasson

Lisbeth Bengtsson

Sandra Bizzozero

Lars Brissmalm

Sattar Zad

Eva-Lotta Altvall

Adjungerade:

Rikard Jönsson (ombudsman)

Selma Kinaoui (Ordförande i SSU)

Håkan Eriksson (Ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott/Ordförande i Kunskapsnämnden)

 

facebook Twitter Email