Styrelsen

Styrelsen för Socialdemokraterna i Karlskrona väljs för en tid om två år. Antalet ledamöter är 11 stycken. Styrelsen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2023 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande
Håkan Eriksson

Vice ordförande
Eva Strömqvist

Kassör
Mats Nilsson

Ledamöter (respektive ledamots ansvarsområden står efter namnet):
Eva-Lotta Altvall (studieledare)
Robert Modig (facklig ledare)
Roland Andreasson
Sandra Bizzozero
Sattar Zad
Junie Ek Alexandersson
Eva Öman
Alva Mogert Palm

Adjungerade:
Karin Daleke (ombudsman)
Elina Gustafsson (politisk sekreterare)
Denniz Konduk (Ordförande i SSU Karlskrona)

 

 

facebook Twitter Email