S-kvinnor

Ordförande: Helene Gustafsson

Vice ordförande: Eva-Lotta Altvall

Kassör: Birgitta Möller

Sekreterare: Ann-Marie Kimenius

Ledamöter: Eva Öhman och Sandra Bizzozero

Kontakta oss gärna via mail helene.gustafsson@telia.com eller mobil 070-959 03 80 om du har frågor eller vill bli medlem.

facebook Twitter Email