Våra företrädare i politiken

Genom att klicka på länkarna nedan kommer du till kommunens register för förtroendevalda och kan där se alla förtroendevalda i den nämnd/bolag du valt.

Nämnder
I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsnämnden

Drift- & Servicenämnden

Funktionsstödsnämnden

Kultur- & Fritidsnämnden

Karlskrona kommuns revisorer

Kunskapsnämnden

Miljö- & Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Valnämnden

Äldrenämnden

Överförmyndarnämnden

Kommunalförbund

Kommungemensamt ägda förbund

Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge

Kommunalförbundet Sydarkivera

Styrelser

Kommunsamverkan CURA individutveckling Blekinge

Litorina Folkhögskola, styrelsen

Regionstyrelse Blekinge

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Affärsverken Elnät

Affärsverken Energi AB

Affärsverken Karlskrona AB

Blekingetrafiken AB

Karlskrona Fryshus AB

Karlskronahem AB

Karlskrona Baltic Port Logent Terminal AB

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Utveckling i Karlskrona AB

Energikontor Sydost

Karlskrona Baltic Port AB

Moderbolag, AB Karlskrona

Sydost Energi AB

Alla förtroendevalda i Karlskrona

Socialdemokraterna

facebook Twitter Email