Hässlegården/Torskors S-förening

Ordförande: Bo Blomqvist

Vice ordförande:Lotta Törnström

Kassör: Cales-Urban Persson

Sekreterare: Jan Elmqvist

Ledamöter: John-Erik Danerklint, Patrik Hansson, Sattar Zad och Rikard Jönsson

Ersättare:

Revisor: Magnus Johansson

Kontakta oss gärna via mail <E-post> eller mobil <mobilnummer> om du har frågor eller vill bli medlem.

facebook Twitter Email