Externa valberedningen

Den externa valberedningen väljs för en tid om fyra år. Antalet ledamöter är fem stycken, varav en utses till ordförande och en till vice ordförande. Dessutom har fullmäktigegruppen, arbetarekommunens styrelse och fackliga utskottet vars en representant. Samtliga har personliga ersättare. Externa valberedningen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2018 består externa valberedningen av följande ledamöter och representanter:

Ordförande

Dan Lundkvist

Vice ordförande

Camilla Persson

Ledamöter

Ingemar Toresten

Vakant

Lotta Holgersson

Peter Johansson (Representant för Fullmäktigegruppen)

Roland Andreasson (Representant för Arbetarekommunen)

Oscar Dyberg (Representant för Fackliga utskottet)

Personliga ersättare

Mats Fagerlund – Ersättare för Dan Lundkvist

Birger Wernersson – Ersättare för Camilla Persson

Lars Brissmalm – Ersättare för Ingemar Torsten

Anna Strömqvist Vollan – Ersättare för Vakant

Vakant – Ersättare för Lotta Holgersson

Sattar Zad – Ersättare för Peter Johansson

Lisbeth Bengtsson – Ersättare för Roland Andreasson

Adjungerad

Ombudsman Rikard Jönsson

facebook Twitter Email