Externa valberedningen

Den externa valberedningen väljs för en tid om fyra år. Antalet ledamöter är fem stycken, varav en utses till ordförande och en till vice ordförande. Dessutom har fullmäktigegruppen, arbetarekommunens styrelse och fackliga utskottet vars en representant. Samtliga har personliga ersättare. Externa valberedningen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2018 består externa valberedningen av följande ledamöter och representanter:

Ordförande

Dan Lundkvist

Vice ordförande

Camilla Persson

Ledamöter

Anna Strömqvist Vollan

Mats Fagerlund

Lotta Holgersson

Peter Johansson (Representant för Fullmäktigegruppen)

Lisbeth Bengtsson (Representant för Arbetarekommunen)

Oscar Dyberg (Representant för Fackliga utskottet)

Personliga ersättare

Jimmy Petersson – Ersättare för Dan Lundkvist

Karin Daleke – Ersättare för Camilla Persson

Mats Ekberg – Ersättare för Anna Strömqvist Vollan

Tommy Brolin – Ersättare för Mats Fagerlund

Kenneth Nyström – Ersättare för Lotta Holgersson

Helene Gustafsson – Ersättare för Peter Johansson

Roland Andreasson – Ersättare för Lisbeth Bengtsson

Adjungerad

Ombudsman Rikard Jönsson

facebook Twitter Email