Externa valberedningen

Den externa valberedningen väljs för en tid om fyra år. Antalet ledamöter är fem stycken, varav en utses till ordförande och en till vice ordförande. Dessutom har fullmäktigegruppen, arbetarekommunens styrelse och fackliga utskottet vars en representant. Samtliga har personliga ersättare. Externa valberedningen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2018 består externa valberedningen av följande ledamöter och representanter:

Ordförande
Camilla Persson

Vice ordförande
Vakant

Ledamöter
Anna Strömqvist Vollan
Mats Fagerlund
Lotta Holgersson
Peter Johansson (Representant för Fullmäktigegruppen)
Eva Öman (Representant för Arbetarekommunen)
Oscar Dyberg (Representant för Fackliga utskottet)

Personliga ersättare
Jimmy Petersson – Ersättare för Dan Lundkvist
Karin Daleke – Ersättare för Camilla Persson
Mats Ekberg – Ersättare för Anna Strömqvist Vollan
Tommy Brolin – Ersättare för Mats Fagerlund
Kenneth Nyström – Ersättare för Lotta Holgersson
Helene Gustafsson – Ersättare för Peter Johansson
Roland Andreasson – Ersättare för Lisbeth Bengtsson

Adjungerade
Vakant (ombudsmannen)

facebook Twitter Email