Revisorer

Revisorerna för Socialdemokraterna i Karlskrona väljs för en tid om ett år. Antalet ledamöter är tre stycken och ersättarna tre. Revisorerna väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2021 består revisionen av följande personer:

Ordinarie
Per Löfvander (Sammankallande)
Annica Blomstrand
Ewy Svensson

Ersättare
Lesley Appelgren

facebook Twitter Email