Revisorer

Revisorerna för Socialdemokraterna i Karlskrona väljs för en tid om ett år. Antalet ledamöter är tre stycken och ersättarna tre. Revisorerna väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2023 består revisionen av följande personer:

Ordinarie
Ewy Svensson (Sammankallande)
Lesley Appelgren
Birger Wernersson

Ersättare
Madeleine Karlsson
Ann-Marie Kimenius

facebook Twitter Email