Revisorer

Revisorerna för Socialdemokraterna i Karlskrona väljs för en tid om ett år. Antalet ledamöter är tre stycken och ersättarna två. Revisorerna väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2019 består revisionen av följande personer:

Ordinarie

Ulf Härstedt (Sammankallande)

Per Löfvander

Karin Daleke

Ersättare

Ewy Svensson

Inga-Lill Niklasson

facebook Twitter Email