Karlskrona Östra

Tillförordnad Ordförande: Peter Nilsson

Kassör: Mats Nilsson

Sekreterare: John Veneke

Ledamöter: Magnus Stockhaus, Ilham Alnajjar och Ronny Svedklint

Ersättare: Dan Persson, Lesley Appelgren, Karin Blomé och Anna Johansson

Kontakta oss gärna via mail petnil143@gmail.com om du har frågor eller vill bli medlem.

facebook Twitter Email