Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Genom att klicka på länkarna nedan kommer du till en presentation av nämnden, vad vi vill verka för, och en presentation av vår gruppledare i vald nämnd. DESSA SIDOR ÄR UNDER UPPBYGGNAD – INFORMATION KAN SAKNAS

Arbetsmarknadsnämnden

Drift- & Servicenämnden

Funktionsstödsnämnden

Kultur- & Fritidsnämnden

Karlskrona kommuns revisorer

Kunskapsnämnden

Miljö- & Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Valnämnden

Äldrenämnden

Överförmyndarnämnden

facebook Twitter Email