Interna valberedningen

Den interna valberedningen väljs för en tid om ett år. Antalet ledamöter är 7 stycken, varav en är ordförande. Interna valberedningen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2023 består interna valberedningen av följande ledamöter:

Ordförande
Lotta Holgersson

Ledamöter
Inger Persson
Ilham Alnajjar
Stefan Andersson
Anders Björkander
Billy Peltonen
Ken Thörngren

Adjungerade
Ombudsman Karin Daleke

facebook Twitter Email