Interna valberedningen

Den interna valberedningen väljs för en tid om ett år. Antalet ledamöter är 7 stycken, varav en är ordförande. Interna valberedningen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2021 består interna valberedningen av följande ledamöter:

Ordförande
Lotta Holgersson

Ledamöter
Billy Peltonen
Daniel Daleke
Ken Thörngren
Pia Hansson
Robert Modig
Selma Björk Matthiasdottir

Adjungerade
Ombudsman Rikard Jönsson

facebook Twitter Email