Interna valberedningen

Den interna valberedningen väljs för en tid om ett år. Antalet ledamöter är 7 stycken, varav en är ordförande. Interna valberedningen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2019 består interna valberedningen av följande ledamöter:

Ordförande

Peter Bergqvist

Ledamöter

Lotta Holgersson

Chatarina Holmberg

Daniel Deleuran

Selma Björk Matthiasdottir

Ken Törngren

Mats Nilsson

facebook Twitter Email