Interna valberedningen

Den interna valberedningen väljs för en tid om ett år. Antalet ledamöter är 7 stycken, varav en är ordförande. Interna valberedningen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2018 består interna valberedningen av följande ledamöter:

Ordförande

Peter Bergqvist

Ledamöter

Marcus Gadd

Lotta Holgersson

Claes-Urban Persson

Angela Sandström

Daniel Deleuran

Chatarina Holmberg

facebook Twitter Email