Interna valberedningen

Den interna valberedningen väljs för en tid om ett år. Antalet ledamöter är 7 stycken, varav en är ordförande. Interna valberedningen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2019 består interna valberedningen av följande ledamöter:

Ordförande
Peter Bergqvist

Ledamöter
Lotta Holgersson
Chatarina Holmberg
Daniel Deleuran
Selma Björk Matthiasdottir
Ken Törngren
Mats Nilsson

facebook Twitter Email