Lekglädje – För både små och stora barn

Vilken lekglädje- Idag invigde vi Aspöskolans nya och upprustade skolgård

Idag har vi tillsammans med barnen på Aspöskolan klippt bandet till deras nya och förbättrade skolgård. Upprustningen av skolgården är en del i en större satsning på att förstärka utemiljön på kommunens förskolor och skolor. Totalt sju miljoner är avsatta under en tvåårsperiod vilket innebär en upprustning av hela 40 skolgårdar. På Aspö finns nu en klätterställning med rutschkana, sandlåda med solskydd och en ny större gungställning med bättre fallskydd. Här kommer barnen möta ny kompisar, träna sin motorik som ger både energi och glädje för dem.

Hälsar Håkan Eriksson och Eva Strömqvist som är lika glada som barnen

facebook Twitter Email