OMBUDSVAL KARLSKRONA

Det är dags att välja ombud som ska representera Karlskronas arbetarkommun till partikongressen, som hålls den 3-7 November i Göteborg.

Valet sker digitalt i Easyvote mellan 7-20 Juni. Alla medlemmar som har betalt sin medlemsavgift äger rösträtt.

För att rösta går ni in på EasyVote, digitalt valsystem från Cloud Connected och trycker på logga in. Då kommer ni till en sida där ni ska logga in med ert mobila bank-id.

När ni tryckt på mobilt bank-id så skriver ni in ert personnummer, sen öppnar ni appen med ert mobila bank-id och skriver in er kod.

När ni gjort detta så öppnas Easyvote och ni kommer till en sida där det står att ni har ett val att göra i ”kongressombud Karlskrona AK”

Det finns 8 kandidater, vilka presenteras bifogat i detta mejl, varav ni väljer 3 av dem och avlägger er röst. Sen är det klart

Resultatet kommer att presenteras måndagen 21/6.

Om någon betald medlem av någon anledning inte kan rösta digitalt så erbjuds hen att komma till Karlskrona AK:s partilokal där ni kan få hjälp att rösta på någon av följande tider:

 

10 Juni kl 17-19

14 Juni kl 17-19

Karlskronas kandidater

Så röstar du

facebook Twitter Email