Trygghet är för alla

I Karlskrona gör vi både mjukt och hårt för tryggheten i kommunen. Trygghet är inte bara en fråga om övervakningskameror och ordningsvakter. Trygghet är också en bra uppväxtmiljö, förskoleplats, bra fritid och utbildning till jobb.

Oavsett om det är upplevd trygghet eller verklig trygghet så är det viktigt. Den verkliga tryggheten för vilka åtgärder som ska sättas in och den upplevda tryggheten för vår känsla. För oss är det en självklarhet att göra det vi kan för att du ska känna dig trygg ensam ute en sen kväll och en viktig jämställdhetsfråga.

En viktig del i arbetet är den trygghetsmätning som görs varje år. I dagarna kommer

2 400 personer i Karlskrona få årets enkät i brevlådan. Resultaten från dessa trygghetsmätningar är en viktig del av vårt trygghetsarbete. Resultaten från tidigare undersökningar visar att Karlskrona upplevs som en trygg kommun, något vi invånare kan glädja över. Men mätningen visar att det kommunövergripande finns problem med bilar som kör för fort och buskörning med moped. Vad som är ett problem skiljer sig till viss del mellan platser i kommunen. Men problem som nedskräpning, otrygghet att använda kollektivtrafik och vistas ensam i offentliga miljöer sena kvällar. Vi vill vara tydliga med att det inte räcker med bra resultat i trygghetsmätningar. Vi ska alltid arbeta med trygghetsfrågorna.

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att vara trygg i vår kommun, vare sig det är i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen eller på gator och torg. Vi arbetar hårt för att förhindra och minska det som får invånarna att känna otrygghet. I kommunen får anställda utbildning i hur våld i nära relation ska motverkas. Vi samarbetar med flera trygghetsskapande organisationer, vars engagemang och kunskap gör stor skillnad. Vi skapar tryggare utemiljöer där det behövs, Hoglands park är ett exempel. 1 miljon kronor satsas 2022 för att tillsammans med föreningar och organisationer stödja projekt för ökad trygghet. Äntligen har också Nättraby en kommunal fritidsgård och Lyckeby allaktivitetshus har fått ett nytt Prylotek. En familjecentral i Mellanstaden är under uppbyggnad tillsammans med Regionen. För oss socialdemokrater är trygghet mer än cykelhjälm, kameror och vakter. Det är en trygg barndom, ett vuxenliv med meningsfull sysselsättning, en ålderdom där hemmet anpassas efter krämpor och behov där du inte behöver säga nej till aktiviteter och gemenskap för att du har lite svårare med rörligheten, detta är i högsta grad också trygghet. Dagens debatt om trygghet är en debatt som mest fokuserar på symptom och lite på vad som är orsaken till otrygghet. Vårt samhälle förtjänar en trygghetsdebatt som klarar av två tankar samtidigt. För Socialdemokraterna finns det situationer där övervakningskameror och ordningsvakter är på sin plats. Men utan fritidsledare, socialarbetare, föräldrar och lärare som tillsammans med andra skapar förutsättningar, sätter gränser och visar på alternativ spelar det ingen roll hur många kameror som sätts upp och vakter som patrullerar våra gator. Det är när både mjukt och hårt får ta plats i trygghetsarbetet som vi kan se de verkliga resultaten. Årets trygghetsmätning är en viktig del i detta arbete.

 

Sandra Bizzozero

Håkan Eriksson

Socialdemokraterna

facebook Twitter Email