Välkommen satsning på lovskola?

Ytterligare 45 miljarder satsas för att lyfta Sverige ur pandemin och bygga ett starkare och mer rättvist samhälle efter pandemin. En redan historisk satsning på arbete och välfärd för att möta Corona-pandemin och bygga en stark välfärd och trygghet för hela landet presenterades igår av finansminister Magdalena Andersson. En viktig del i årets vårändringsbudget var…

Läs mer

Ytterligare 45 miljarder satsas för att lyfta Sverige ur pandemin

Ytterligare 45 miljarder satsas för att lyfta Sverige ur pandemin och för att bygga ett starkare och mer rättvist samhälle efter pandemin. En redan historisk satsning på arbete och välfärd för att möta Corona-pandemin och bygga en stark välfärd och trygghet för hela landet har idag förstärkts ytterligare med den vårändringsbudget finansminister Magdalena Andersson presenterade…

Läs mer

Nej till (O)hälsosamma scheman

Ett socialdemokratiskt viktigt beslut för medarbetarna inom äldreomsorgen i Karlskrona kommun. För mig är arbetet att skapa en bättre arbetsmiljö tillsammans med alla medarbetare det som driver mitt politiska arbete. Nu fortsätter vi jobbet att utveckla en bra äldreomsorg. Det är tillsammans och med verksamhetens bästa för ögonen vi skapar en riktigt bra och rättvis…

Läs mer

Karlskrona bäst på bredbandsutbyggnad på landsbygden

Det ska gå att bo var man vill i vår kommun och kunna räkna med grundläggande kommunal service. För oss Socialdemokrater är bredband i hela vår kommun en sådan grundläggande service. Går du i skolan och bor på landet ska du ha samma möjlighet att koppla upp dig för att göra skolarbete som dina kompisar…

Läs mer

Vallöften är till för att hållas!

”Politik är att vilja” – Olof Palmes bevingade ord kan verkligen sammanfatta den resa frågan om ett Kunskapscenter i Jämjö vandrat. Vi kan se tillbaka på många år av diskussioner och åsikter om att bygga ut och om Jändelskolan till ett modernt kunskapscentrum och samtidigt flytta Kyrkskolan till nya ändamålsenliga lokaler. Genom ett samlat kunskapscenter…

Läs mer

S-föreningen Avanti bjuder in till två öppna möten

Bäste medlem! En av våra fantastiska S-föreningar, Avanti S-förening, bjuder in till två öppna medlemsmöten. Alla medlemmar är varmt välkomna! Det första är med Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmös kommunstyrelseordförande, som ska prata på temat ”Att Bygga En Jämlik Stad”. Datum/tid: 17 mars kl 19.00. Klicka här för att se inbjudan  Det andra anordnar S-föreningen Avanti…

Läs mer

Pressmeddelande

Kostnadsfri kollektivtrafik för 70+ under lågtrafik kan införas under 2021 Ett av Socialdemokraternas vallöften inför valet 2018 var att kommuninvånare över 70 år skulle få tillgång till kostnadsfri kollektivtrafik i kommunen under de tider färre personer nyttjade kollektivtrafiken. I Karlskrona tycker vi att alla äldre har rätt till ett aktivt och rikt liv. En kostnadsfri…

Läs mer

Karlskrona förtjänar bättre kommunikationer

Idag skriver Sandra Bizzozero i Sydöstran debatt om att vi behöver bättre kommunikationer och hur viktigt det är med breda samarbeten. Det är min absoluta ståndpunkt att viktiga investeringar i infrastruktur är helt avgörande för Karlskronas och sydöstra Sveriges framtid och jag är än mer övertygad att ska vi nå framgång i dessa frågor behöver…

Läs mer

Fler hyresrätter i hela Karlskrona

I Karlskrona ska hela kommunen räknas. Du ska kunna bo och leva ett bra liv både i centrum, på landsbygden, skärgården och i tätorterna runt om i kommunen. En av grundstenarna för skapandet av ett Karlskrona för alla är bra och schyssta bostäder. På Kommunfullmäktiges sammanträde den 4/2 avslöjade Karlskronahems ordförande att bolaget har långt…

Läs mer

Ytterligare 10 miljoner i stöd till näringslivet

Karlskrona kommuns krisledningsnämnd beslutade under onsdagen om ännu ett omfattande stödpaket till branscher inom näringslivet i Karlskrona som särskilt påverkats av coronapandemin. Kommunen har tidigare fattat beslut om flertalet åtgärder för att motverka pandemins negativa effekter för näringsidkare och föreningar. I april förra året beslutade krisledningsnämnden om ett stödpaket på tio miljoner kronor och nu…

Läs mer
facebook Twitter Email