YTTERLIGARE TILLSKOTT TILL KARLSKRONA

Brist på pengar får inte och kommer inte att vara ett hinder för att begränsa smittspridningen av Covid 19 eller vårda sjuka som har drabbats av sjukdomen. Det beskedet gav regeringen redan den 11 mars. Vårbudgetens tillskott på över 20 miljarder kronor till välfärden ska kompletteras med ytterligare sex miljarder meddelade regeringen och dess samarbetspartier…

Läs mer

Första maj

Hej partivänner! I morgon är det vår gemensamma högtidsdag. En dag att minnas och vara stolt över vår historia men en dag som vi ägnar åt att blicka mot framtiden. Det råder inga tvivel om att det är en orolig tid vi befinner oss i. Vi vet att det är tufft och jobbigt för många…

Läs mer

Företagarna rankar kommunen högt inom näringslivsservice

Företagare är allt nöjdare med kommunens service. Karlskronas Nöjd kundindex har ökat från 74 till 77 i SKR:s undersökning Insikt 2019 jämfört med 2018. Karlskrona kommun har stadigt ökat Nöjd kundindex sedan undersökningen startade. I den senaste servicemätningen Insikt hamnar Karlskrona kommun på Nöjd kundindex (NKI) 77, riksgenomsnittet är 73. Karlskrona hamnar därmed på plats…

Läs mer

Regeringens åtgärder för en trygg spelmarknad

Vi ser stora risker på spelområdet. De allvarliga ekonomiska konsekvenser som följer i spåren av utbrottet av covid-19, med ökad risk för arbetslöshet, sjukskrivningar och ekonomisk osäkerhet, ökar risken för psykisk ohälsa, men också för spelproblem och ökad skuldsättning. Den sociala distanseringen skapar risk för isolering. Vår strategi för att möta den här utvecklingen består…

Läs mer

Fördelning av platser till sommarkurser och basår

Det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset innebär att fler i närtid kommer behöva söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier. För att möta behovet föreslår regeringen att antalet platser ökas inom högre utbildning. För att fler ska kunna börja studera redan i sommar föreslår regeringen nu en fördelning av…

Läs mer

Regeringen satsar på 20 000 sommarjobb för unga

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu 180 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna ge sommarjobb till unga. Bedömningen är det kan ge upp till 20 000 sommarjobb. Först och främst är det nya coronaviruset en fara för människors liv och hälsa. Men det nya coronaviruset har också allvarliga konsekvenser för ekonomi och jobb i…

Läs mer

Kraftfullt stödpaket för att rädda jobb och ett stort tack till våra medarbetare!

Vi befinner oss i en utmanande och intensiv tid. Nästan all vår tid går till att, på ett eller annat sätt minska smittspridning och mildra effekterna av Corona. Att göra saker tillsammans, att söka samverkan och kompromisser är en viktig del i vårt sätt att bedriva politik. Detta gäller mer än någonsin i det läge…

Läs mer

Första maj 2020

🌹 Första maj, första maj! Varje sliten kavaj. 🌹 Vi ska självklart fira arbetarrörelsens dag även i år, om än på ett lite annorlunda sätt. Årets första maj-firande flyttar vi till ditt vardagsrum genom ett digitalt firande, där du bland annat får höra tal från Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson, se inslag från olika håll…

Läs mer

Välkommen på digitala medlemsmöten med fokus på arbetsmarknadsfrågor och hälso- och sjukvård

Välkommen på digitala medlemsmöten med fokus på arbetsmarknadsfrågor och hälso- och sjukvård Den senaste tiden har regeringen presenterat en rad olika åtgärder på flera områden för att bekämpa det nya Coronaviruset. Det kan kännas svårt att hålla sig uppdaterad på alla detaljer och kanske har du som medlem frågor som du skulle vilja ha svar…

Läs mer

Välkommen på digitalt medlemsmöte om regeringens krispaket

Finansutskottets ordförande svarar på våra frågor Den senaste tiden har regeringen presenterat en rad olika åtgärder på flera områden för att bekämpa det nya Coronaviruset. Krispaket efter krispaket har presenterats för att lindra den skada som viruset gör på vårt samhälle. Det kan kännas svårt att hålla sig uppdaterad på alla detaljer i åtgärderna som…

Läs mer
facebook Twitter Email