TILLSAMMANS FÖR KARLSKRONA

Karlskrona är en fantastisk kommun att leva, bo och växa i. Det byggs fler bostäder, fler människor flyttar hit och arbetslösheten minskar. Men vi ser också att klyftorna i samhället ökar. Så behöver det inte vara.

Vi är redo att fortsätta ta ansvar för Karlskronas utveckling. Alla som kan ska jobba. Varenda barn ska lyckas i skolan och kunna nå sina drömmar. Vi ska ha en trygg välfärd som går att lita på. Karlskrona stärks när alla är med och bidrar.

I vårt samhälle tar vi hand om varandra. Vi vill se ett starkt Karlskrona där vi möter utmaningar och kriser tillsammans, inte var och en för sig.

Det är viktigare än att sänka skatten!

Våra 5 viktigaste områden:

  • Vända på varje sten för att bryta
  • Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.
  • Skapa fler jobb genom den gröna omställningen.
  • Ökad trygghet för vanligt
  • Ett mer jämlikt och jämställt samhälle som håller

Rösta på Socialdemokraterna i Karlskrona i valet den 11:e september!

facebook Twitter Email