Vi vill se ett vård- och omsorgscollege i Blekinge

Socialdemokraterna vet att en riktigt bra välfärd först och främst behöver kompetent och engagerad personal. Vi är övertygade att det är medarbetarnas insatser och engagemang som gör vår välfärd!

För att vi ska lyckas med vårt mål om en välfärd i toppklass är utbildning en av de viktigaste delarna. En bra kvalitetssäkrad grundutbildning som ny i yrket och kompetensutveckling genom hela arbetslivet är viktigt för välfärden och välfärdens medarbetare.

Det är därför Socialdemokraterna i Karlskrona arbetat hårt för att skapa ett Vård- och Omsorgs-college i Blekinge. Den 28/10 tog kommunfullmäktige i Karlskrona ett beslut som för oss allt närmare ett införande av denna utbildning. För att starta upp ett Vård- och Omsorgs-college krävs det att tre Blekingekommuner och Region Blekinge går samman i bildandet av ett länsövergripande College för utbildningar inom Vård- och Omsorg. Med Karlskronas beslut har vi tagit ett stort steg mot en modern och framtidsinriktad utbildning för framtidens välfärdsarbetare.

facebook Twitter Email