6-timmars arbetsdag på försök på fem kommunala arbetsplatser

För att minska stress och skapa ett hållbart arbetsliv vill vi under nästa mandatperiod införa 6-timmars arbetsdag på försök på fem kommunala arbetsplatser i Karlskrona. ”Vi socialdemokrater är oroade över utvecklingen med allt högre sjuktal i vissa av kommunens verksamheter. Allt fler anställda vittnar om en stressig arbetssituation. Socialdemokraterna har ett antal konkreta personalpolitiska förslag…

Läs mer

Rätt till arbetskläder för personal i förskolan

”För oss är det en självklarhet att personal inom förskolan ska få personliga arbetskläder. Det handlar om rättvisa och är en viktig jämställdhetsfråga för oss socialdemokrater, säger Sandra Bizzozero, kommunalrådskandidat (S). Idag presenterade Socialdemokraterna i Karlskrona ett vallöfte om att införa rätt till arbetskläder för personal inom förskolan i Karlskrona kommun. Detta är en satsning…

Läs mer

Kommission mot segregation

För att fortsätta utveckla vår kommun och bryta segregation i Karlskrona vill Socialdemokraterna tillsätta en kommission bestående av näringslivet, föreningslivet och kommunen. Under ett år ska konkreta förslag arbetas fram för att minska segregationen. Målet är att Karlskrona ska bli en förebild för andra kommuner och visa att det lokalt går att minska segregationen tillsammans….

Läs mer

Vi vill ha gratis kollektivtrafik för äldre vid lågtrafik

Livskvalitén och tillgänglighet är avgörande faktorer för att människor ska trivas i vår kommun och för att locka fler invånare. Därför föreslår Sandra Bizzozero, kommunalrådskandidat att invånare över 65 år ska kunna åka gratis i hela kommunen under lågtrafik med kollektivtrafiken. – “För oss socialdemokrater är det självklart att äldre personer i vår kommun ska…

Läs mer

Vi vill införa huskurage i alla kommunala fastigheter

Vi vill under nästa mandatperiod införa modellen Huskurage i samtliga av kommunens fastigheter. Socialdemokraterna föreslår också att arbetet mot våld i nära relationer ska vara ett uppdrag som kommunens samtliga förvaltningar och bolag aktivt ska arbeta med, utifrån sina förutsättningar.   ”Frågan om kvinnovåld och arbetet mot våld i nära relationer är en fråga som…

Läs mer

Vi vill bygga cykelväg till Fridlevstad

“För de som idag vågar sig på att cykla de ca 5 kilometrarna mellan Fridlevstad och Rödeby gör det med hälsan som insats. Det finns exempel på folk som blåst av vägen när en lastbil kört förbi. Det behöver bli ändring på detta. Också landsbygden behöver cykelbanor.” säger Anita Håkansson, lokal S-politiker och boende i…

Läs mer

Vi vill utveckla succén med båtpendling

Vi vill under nästa mandatperiod bygga ut kollektivtrafiken på vatten. Detta innebär fler linjer till öar och kustsamhällen. Men också en utökad trafik på redan befintliga linjer som exempelvis pendeln till och från Sturkö. ”I Karlskrona ska det vara lika naturligt att pendla med båt som med bil, cykel eller buss. Karlskrona har en fantastisk…

Läs mer

Vi vill bygga cykelväg från Trummenäs till Sturkö

”Att på ett säkert sätt kunna cykla eller gå i hela vår kommun handlar om trygghet. Vi socialdemokrater vill att Karlskrona ska vara den bästa platsen att bo och leva på, då är det en fråga om rättvisa att infrastruktursatsningar görs i hela kommunen”, säger Sandra Bizzozero (S) kommunalrådskandidat, Karlskrona. “I dag slutar cykelbanan i…

Läs mer

Jan-Anders Lindfors

För mig är socialdemokraterna det parti som utifrån ideologi har den insikt som måste finnas för ett samhälle som håller samman. Samverkan mellan socialdemokraterna och de fackliga organisationerna har varit och kommer vara en förutsättning för att bygga och utveckla ett Sverige för alla, därför är jag socialdemokrat. Det finns många viktiga utmaningar i samhället…

Läs mer

Magnus Manhammar

Mitt engagemang tar sin början i alla människors lika värde, i mångfald och i tanken att tillsammans är vi starka. Jag kommer aldrig att acceptera att människor delas upp i vi och dem. För att Karlskrona ska utvecklas och bli en ännu bättre plats att leva på behövs socialdemokratisk politik i Karlskrona, i Blekinge och…

Läs mer
facebook Twitter Email