Jan-Anders Lindfors

Jan-Anders Lindfors

Ålder

68

Yrke

Samordnare

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#5:e plats på östa listan

För mig är socialdemokraterna det parti som utifrån ideologi har den insikt som måste finnas för ett samhälle som håller samman. Samverkan mellan socialdemokraterna och de fackliga organisationerna har varit och kommer vara en förutsättning för att bygga och utveckla ett Sverige för alla, därför är jag socialdemokrat.

Det finns många viktiga utmaningar i samhället som behöver lyftas fram och diskuteras. En av dessa är hur vi tillsammans löser det positiva faktum att vi blir fler äldre i Sverige. För att alla äldre ska kunna se fram emot en trygg och bra omsorg, handlar det bland annat om att fortsätta satsa och investera inom äldreomsorgen. I det sammanhanget är bra bostäder för äldre en mycket viktig och prioriterad fråga. De låga och orättvisa pensioner vi har idag måste lyftas fram på den politiska dagordningen.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email