Vi vill ha gratis kollektivtrafik för äldre vid lågtrafik

Vi vill ha gratis kollektivtrafik för äldre vid lågtrafik

Livskvalitén och tillgänglighet är avgörande faktorer för att människor ska trivas i vår kommun och för att locka fler invånare. Därför föreslår Sandra Bizzozero, kommunalrådskandidat att invånare över 65 år ska kunna åka gratis i hela kommunen under lågtrafik med kollektivtrafiken.

– “För oss socialdemokrater är det självklart att äldre personer i vår kommun ska ges möjligheten till ett rikt och stimulerande liv, format efter deras behov och intressen. Gratis kollektivtrafik är en viktig nyckel för att uppnå detta. De som varit med och byggt upp vårt samhälle förtjänar en god och aktiv ålderdom.” säger Sandra Bizzozero.

Socialdemokraterna kommer därför att föreslå, att under kommande mandatperiod genomföra en satsning på äldres möjlighet att röra sig mer fritt i vår kommun.

– “Regeringen gör nu stora och viktiga satsningar på Sveriges äldre. Vi socialdemokrater i Karlskrona fortsätter denna satsning på våra äldre med lokalt utformad politik.” säger Roland Andreasson, ansvarig för äldrefrågor i Socialdemokraterna, Karlskrona.

– “Att införa avgiftsfri kollektivtrafik för äldre är något ett flertal kommuner redan gjort, men vi tänker bli först i Blekinge med denna satsning. Detta är en bred reform för alla äldre i hela Karlskrona.” Jan-Anders Lindfors, ordförande i Äldrenämnden (S).

facebook Twitter Email