Kommission mot segregation

Kommission mot segregation

För att fortsätta utveckla vår kommun och bryta segregation i Karlskrona vill Socialdemokraterna tillsätta en kommission bestående av näringslivet, föreningslivet och kommunen. Under ett år ska konkreta förslag arbetas fram för att minska segregationen. Målet är att Karlskrona ska bli en förebild för andra kommuner och visa att det lokalt går att minska segregationen tillsammans.

”Vi behöver ta ett helhetsgrepp och minska segregationen i Karlskrona, och nu vill vi kraftsamla tillsammans med näringslivet och föreningslivet i vårt arbete. Genom en minskad segregation i hela vår kommun kommer vi att skapa en tryggare och bättre välfärd för alla i Karlskrona.” säger Sandra Bizzozero.

Segregationen är inte ett enskilt problem utan ett samhällsproblem som vi tror att flera parter i samhället kan lösa tillsammans.

”Karlskrona måste inom olika områden börja arbeta mer målmedvetet för att minska segregationen. Genom en kommission mot segregation kan vi samla kloka idéer och förslag kring detta under ett år. Därefter börjar konkret verkstad för att minska segregationen i vår kommun. Det kan handla om att minska bostadssegregation, minska klyftan mellan fattig och rik, stad och land eller annan segregation i samhället. I vårt Karlskrona möter vi framtiden tillsammans.” Säger Magnus Manhammar

facebook Twitter Email