Ytterligare 10 miljoner i stöd till näringslivet

Karlskrona kommuns krisledningsnämnd beslutade under onsdagen om ännu ett omfattande stödpaket till branscher inom näringslivet i Karlskrona som särskilt påverkats av coronapandemin.

Kommunen har tidigare fattat beslut om flertalet åtgärder för att motverka pandemins negativa effekter för näringsidkare och föreningar. I april förra året beslutade krisledningsnämnden om ett stödpaket på tio miljoner kronor och nu kommer ytterligare ett omfattande stöd där 9,8 miljoner kronor skjuts till för att rädda jobb och hjälpa företag och föreningar i Karlskrona.

– Precis som i våras finns en bred politisk enighet kring hur vi ska stödja företagarna efter att ha lyssnat på deras behov, vilket är oerhört värdefullt och tacksamt. De åtgärder som tidigare har gjorts och varit mest uppskattade av näringslivet har vi beslutat om på nytt tillsammans med nya åtgärder, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

Stödpaketet omfattar följande åtgärder:

  • Upplåtelse av mark och avgiftsbefrielse för uteservering och torghandel. Dessutom tillkommer möjlighet att utöka serveringsytor utomhus. (2 miljoner.)
  • Avgift för årlig tillsyn tas inte ut under 2021 av krisdrabbade företag inom hälsoskydd eller företag som serverar livsmedel. Årlig avgift för köldmedia tas inte heller ut av krisdrabbade företag. Det tas inte heller ut någon avgift vid registrering och anmälan av företag inom krisdrabbade branscher eller eventuella bygglovavgifter i samband med uteserveringar. (1,5 miljoner.)
  • Tillstånds- och tillsynsavgifter för servering av alkohol för drabbade branscher kommer inte att tas ut. (0,8 miljoner.)
  • Samtliga kommunanställda får en gåva i form av presentkort/värdecheck på 450 kronor. Gåvan ska uppmuntra till köp hos lokala företag. (3,5 miljoner.)
  • Stöd till åtgärder som genomförs till följd av pandemin för att stödja utsatta företag och föreningar, såsom landsbygdsföreningar, restauranger och butiker, exempelvis för att göra anpassningar. (2 miljoner.)

Mer information:Sandra Bizzozero

Kommunstyrelsens ordförandeTelefon: 0709-30 37 69

Pia Holgersson

NäringslivschefTelefon: 0734-15 46 30

facebook Twitter Email