Ytterligare satsningar på lovaktiviteter

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga, vilket är allvarligt eftersom det är grundläggande faktorer för välmående och personlig utveckling. Barn och unga som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation riskerar att drabbas särskilt hårt. De extra resurser som regeringen nu ger kommunerna kommer att underlätta barn och ungas situation. Våra barn och unga har tagit ett stort ansvar under pandemin och de är mer än väl värda att få träffa vänner och kompisar på säkra, roliga och utvecklande aktiviteter under loven.  Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6–15 år.

Vill du veta mer om Socialdemokraterna – gå in på http://www.socialdemokraternakarlskrona.se

facebook Twitter Email