Ytterligare 45 miljarder satsas för att lyfta Sverige ur pandemin

Ytterligare 45 miljarder satsas för att lyfta Sverige ur pandemin och för att bygga ett starkare och mer rättvist samhälle efter pandemin. En redan historisk satsning på arbete och välfärd för att möta Corona-pandemin och bygga en stark välfärd och trygghet för hela landet har idag förstärkts ytterligare med den vårändringsbudget finansminister Magdalena Andersson presenterade under förmiddagen idag.

För oss Socialdemokrater i Karlskrona är satsningarna på ännu fler sommarjobb, särskilt riktade mot utsatta grupper, lovskola till de elever som behöver ett extra stöd och sommaraktiviteter för våra barn och ungdomar mycket välkomna! Det spelar roll vem som styr, vare sig det är i kommunen, regionen eller på riksnivå. De mycket välkomna extrasatsningarna som kom idag ska användas av oss i Karlskrona för att fortsätta de redan beslutade satsningarna på sommarjobb och lovskola.

Nu fortsätter arbetet för rättvisa och framtidshopp – Följ med oss på resan http://www.socialdemokraternakarlskrona.se

 

facebook Twitter Email