Välkommen på digitalt medlemsmöte om regeringens krispaket

Finansutskottets ordförande svarar på våra frågor

Den senaste tiden har regeringen presenterat en rad olika åtgärder på flera områden för att bekämpa det nya Coronaviruset. Krispaket efter krispaket har presenterats för att lindra den skada som viruset gör på vårt samhälle.

Det kan kännas svårt att hålla sig uppdaterad på alla detaljer i åtgärderna som regeringen och samarbetspartierna vidtar och kanske har du som medlem frågor som du skulle vilja ha svar på.

Fredrik Olovsson (S), ordförande i Finansutskottet har bråda dagar. Tillsammans med Magdalena Andersson och finansdepartementet är han en av dem som jobbar för fullt med detaljerna och finansieringen av krispaketen.

Nu på onsdag, klockan 19, är han med oss i ett digitalt Zoom-möte för att berätta lite mer om detaljerna, förhandlingarna och svara på våra frågor.

Det digitala medlemsmötet sker via verktyget Zoom som du kan använda antingen via din telefon, ipad eller dator.

Allt Du behöver göra är att klicka på en länk som du får via mejl genom att kontakta jorgen.englin@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email