Välkommen på digitala medlemsmöten med fokus på arbetsmarknadsfrågor och hälso- och sjukvård

Välkommen på digitala medlemsmöten med fokus på arbetsmarknadsfrågor och hälso- och sjukvård

Den senaste tiden har regeringen presenterat en rad olika åtgärder på flera områden för att bekämpa det nya Coronaviruset. Det kan kännas svårt att hålla sig uppdaterad på alla detaljer och kanske har du som medlem frågor som du skulle vilja ha svar på?

Måndagen den 20 april, 20:00

Anna Johansson och Johanna Haraldsson, riksdagsledamöter som båda sitter i arbetsmarknadsutskottet, där Anna är ordförande, deltar i nästa veckas första digitala medlemsmöte. Anna och Johanna berättar om läget på arbetsmarknaden just nu och vilka åtgärder som regeringen har vidtaget på grund av Coronakrisen. Efter genomgången är det fritt fram att ställa frågor.

Tisdagen den 21 april, 19:00

Kristina Nilsson, riksdagsledamot och vice ordförande i socialutskottet berättar om nationella strategier mot Coronapandemin och Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge, berättar om läget i Blekinge och om sjukvårdens och regionens arbete för att mota viruset. Ni får även här chans att ställa frågor!

Det digitala medlemsmötet sker via verktyget zoom som du kan använda antingen via din telefon, ipad eller dator. Du får självkklart en instruktion innan mötet om du ber vår ombudsman Jörgen Englin om det!

ANMÄLAN: Allt Du behöver göra är att klicka på en länk som du får via mejl genom att kontakta jorgen.englin@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email