Sandra är vår kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Jag heter Sandra och bor tillsammans med min dotter i en hyresrätt på Trossö. Tidigare har jag arbetat inom hemtjänsten och som upphandlare i Karlskrona kommun.

  • För mig är det viktigt att skapa ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Där alla får en möjlighet, oavsett kön eller storlek på plånbok.
  • I vårt Karlskrona ska varje ung människa kunna nå sina drömmar.
  • Här ska vi tillsammans och aktivt arbeta för att fler jobb skapas, företag fortsätter växa och att nya företag etablerar sig.

 

Vi socialdemokrater vill fortsätta bygga ett ännu bättre Karlskrona. Det går bra för vår kommun, företagen växer och blir fler. Idag är det fler Karlskronabor som har ett jobb att gå till.

För oss är det viktigt att skapa det goda livet för alla med fokus på jobb, livslångt lärande och trygghet i alla delar av livet. Karlskrona är en underbar plats att bo och leva i. Vårt mål är att kombinera vår unika livsmiljö med en välfärd du kan lita på.

Ska vi fortsätta vara en växande kommun på framkant behöver vi investera mer i våra barns framtid och stärka skolan i hela Karlskrona. När föräldrar går till sina arbeten ska de även i framtiden känna sig trygga med att deras barn är i goda händer skolan och förskolan.

  • Den psykosociala hälsan har försämrats bland unga i hela Sverige. Vi vill därför stärka upp elevhälsan på våra skolor för att tidigt hjälpa de barn och unga som behöver stöd.
  • Vi vill ha en bra äldreomsorg och en avgiftsfri kollektivtrafik för alla över 65 år under lågtrafik. Vi vill underlätta för alla äldre att röra sig i vår kommun, oavsett storlek på plånbok.
  • För oss är rätten till bostad en social rättighet. Vi vill bygga fler hyresrätter i hela kommunen. Detta ökar rörligheten och möjliggör för unga att flytta hemifrån.
  • Bygga cykelbanor i hela vår kommun. För att hela kommunen ska leva och utvecklas krävs en fungerande infrastruktur. I vårt Karlskrona är det enkelt att ta cykeln till skolan eller jobbet.
  • Arbetskläder till personal som arbetar i förskolan. Detta skapar en bättre miljö för barnen och en bättre arbetsmiljö för personalen.
facebook Twitter Email