Sandra Bizzozero är vald till S-kvinnors förbundsstyrelse

Under S-kvinnors kongress i Norrköping i helgen valdes Blekinges Sandra Bizzozero till ledamot i förbundsstyrelsen. S-kvinnor är Sveriges största politiska kvinnoförbund och en sidoorganisation till Socialdemokraterna. Förbundet arbetar för ett mer jämställt och jämlikt samhälle och organiserar tusentals medlemmar i hela landet. Sandra var valberedningens förslag till ledamot i styrelsen och under lördagen valdes hon enhälligt av de 100 ombud som var på plats på kongressen.

 

”S-kvinnor behövs, nu mer än någonsin och det är en stor ära för mig att få sitta med i förbundsstyrelsen och påverka politiken på nationell nivå.  Vi ser att allt i samhället bara blir dyrare och dyrare. Kvinnor och barn är oftast de som drabbas allra hårdast i kriser. Jag vill vara med och bidra till att göra samhället bättre så att allt fler kvinnor och mammor kan få vardagen att gå ihop”, säger Sandra Bizzozero (S).

 

Under kongressen behandlades 53 motioner inom flera olika områden där mycket fokus handlade om ett jämställt och tryggt arbetsliv, mäns våld mot kvinnor, internationell solidaritet och det feministiska samhällsbygget. Nästa år är det dessutom val till Europaparlamentet. Ett val som är viktigt för S-kvinnors främsta frågor: Fred, frihet och feminism.

 

”För mig är det självklart att kampen för jämställdhet sträcker sig långt över nationsgränserna och i EU kan vi påverka kvinnor och flickors vardag på ett mer globalt plan, säger Sandra Bizzozero (S). ”

facebook Twitter Email