Socialdemokraterna vill utveckla succén med båtpendling

Idag lanserar Socialdemokraterna i Karlskrona sitt förslag att under nästa mandatperiod bygga ut kollektivtrafiken på vatten. Detta innebär fler linjer till öar och kustsamhällen. Men också en utökad trafik på redan befintliga linjer som exempelvis pendeln till och från Sturkö.

”I Karlskrona ska det vara lika naturligt att pendla med båt som med bil, cykel eller buss. Karlskrona har en fantastisk potential med vår vackra landsbygd och skärgård”, säger Sandra Bizzozero, kommunalrådskandidat (S) Karlskrona.

”Satsningen på båtpendling har blivit en succé. Denna mandatperiod har vi startat pendlingstrafik mellan Sturkö och Trossö. Nu i augusti startar även båtpendling från Hasslö. Därefter är det dags för nästa steg”, säger Rikard Jönsson, ordförande i kommunfullmäktige, Karlskrona (S).

”Vi vill nu bygga ut båtpendlingen ytterligare med linjer till fler platser och tätare turer. Vi socialdemokrater har en politik för hela Karlskrona. Skärgård, landsbygd och stad är lika viktigt för oss”, säger Eva Strömqvist, ansvarig för landsbygdsfrågor (S) Karlskrona.

”Nya linjer som kan bli aktuella är bland annat, Tjurkö, Skillingenäs, Senoren, Trummenäs och Verkö. Vi vill göra Karlskrona till Nordens Venedig” avslutar Magnus Manhammar, ordförande för Socialdemokraterna i Karlskrona.

facebook Twitter Email