S vill bygga cykelväg mellan Fridlevstad och Rödeby

“För de som idag vågar sig på att cykla de ca 5 kilometrarna mellan Fridlevstad och Rödeby gör det med hälsan som insats. Det finns exempel på folk som blåst av vägen när en lastbil kört förbi. Det behöver bli ändring på detta. Också landsbygden behöver cykelbanor.” säger Anita Håkansson, lokal S-politiker och boende i Fridlevstad.

Idag har Socialdemokraterna i Karlskrona lanserat sitt förslag att under nästa mandatperiod aktivt arbeta för att en cykelväg byggs hela vägen mellan Fridlevstad och Rödeby.

“Att veta att barn, barnbarn och vuxna kan ta sig till vänner, skola och fritidsaktiviteter på ett trafiksäkert sätt är för oss socialdemokrater väldigt viktigt. Dessa satsningar, tror vi, skapar bättre livskvalitet och trygghet i människors vardag.” fortsätter Magnus Manhammar som är ordförande för Socialdemokraterna i Karlskrona.

Socialdemokraterna vill ytterligare prioritera de cykelsatsningar som redan görs i Karlskrona. Detta är ett första steg i Socialdemokraternas vision att tillsammans skapa en ännu bättre livsmiljö i hela Karlskrona kommun.

”För oss är landsbygd och stad lika viktigt. Satsningen på cykelväg till Fridlevstad är en av många satsningar vi socialdemokrater vill göra för att få hela Karlskrona att leva och utvecklas.”, avslutar Eva Strömqvist, ansvarig för landsbygdsfrågor för Socialdemokraterna i Karlskrona.

 

facebook Twitter Email