S vill bygga cykelväg från Trummenäs till Sturkö

Idag lanserar Socialdemokraterna i Karlskrona sitt förslag att under nästa mandatperiod aktivt arbeta för en cykelväg som förbinder de centrala delarna av Karlskrona med Sturkö.

 

”Att på ett säkert sätt kunna cykla eller gå i hela vår kommun handlar om trygghet.  Vi socialdemokrater vill att Karlskrona ska vara den bästa platsen att bo och leva på, då är det en fråga om rättvisa att infrastruktursatsningar görs i hela kommunen”, säger Sandra Bizzozero (S) kommunalrådskandidat, Karlskrona.

 

“I dag slutar cykelbanan i Trummenäs. Om man vill fortsätta ut mot Senoren och Sturkö med cykel är detta rent av farligt. Som det nu är vågar knappt våra barn, vi boende eller turister cykla ut i vår vackra skärgård. Det vill vi ändra på.” fortsätter Selma Björk Mathiasdottir, ordförande i Karlskrona östra S-förening.

 

Socialdemokraterna vill ytterligare prioritera de cykelsatsningar som redan görs i Karlskrona. Detta är ett första steg i Socialdemokraternas vision att tillsammans skapa en ännu bättre livsmiljö i hela Karlskrona kommun.

 

”Det är hög tid att bygga ut cykelväg hela vägen till Sturkö. Kommunen bör snarast även planera för cykelväg mellan Sturköskolan och idrottsplatsen på Sturkö där många barn idag cyklar”, avslutar Magnus Manhammar, ordförande för Socialdemokraterna i Karlskrona.

facebook Twitter Email