S i Karlskrona säger nej till utförsäljning av kommunal verksamhet

Idag presenterar S i Karlskrona  sin syn på hur kommunens välfärdsverksamheter ska bedrivas om Socialdemokraterna får förtroendet att styra Karlskrona efter valet den 9:e september .

”För oss socialdemokrater är vår gemensamma välfärd till för alla de Karlskronabor som behöver den. Välfärdsverksamheten ska bedrivas så bra och effektivt som möjligt. Vi socialdemokrater tror att det oftast är bäst i egen regi och att egen regi även ger medarbetarna bäst förutsättningar och villkor. Våra skattepengar ska användas klokt och till verksamhet som kommer Karlskronaborna till del”, säger Sandra Bizzozero, kommunalrådskandidat (S) Karlskrona.

”Vi vill att kommunen satsar på att utveckla all den fantastiska verksamhet som idag bedrivs i kommunal regi.  Fokus ska vara att utveckla välfärden. Vi vill se en bred överenskommelse om ett ”utvecklingslöfte” för den välfärdsverksamhet som utförs av all vår duktiga personal i Karlskrona kommun”, säger Magnus Manhammar, ordförande för Socialdemokraterna i Karlskrona.

”Ett konkret exempel på utveckling av kommunens egen verksamhet kan enligt Sandra Bizzozero vara att utveckla skolornas internationella profil med utökad undervisning på engelska. Vi undersöker också möjligheten att starta IB-program. Något som vi tror stärker det lokala näringslivets möjlighet att locka internationell spetskompetens till kommunen och till sin verksamhet”, fortsätter Sandra Bizzozero, kommunalrådskandidat (S).

facebook Twitter Email