Regeringens åtgärder för en trygg spelmarknad

  • Vi ser stora risker på spelområdet. De allvarliga ekonomiska konsekvenser som följer i spåren av utbrottet av covid-19, med ökad risk för arbetslöshet, sjukskrivningar och ekonomisk osäkerhet, ökar risken för psykisk ohälsa, men också för spelproblem och ökad skuldsättning. Den sociala distanseringen skapar risk för isolering.
  • Vår strategi för att möta den här utvecklingen består av tre delar:
    • Skyddande åtgärder för konsumenterna. Insättningsgränsen på ett spelkonto ska får vara högst 5 000 kr/vecka, och motsvarande förlustgräns ska gälla för Svenska spels värdeautomater. Det ska vara obligatoriskt att ange gränser för sin speltid vid spel på värdeautomater och onlinekasino. Bonuserbjudanden år ska få uppgå till högst 100 kr. Förordningen föreslås gälla från och med 1 juni och året ut.
    • Stärka de förebyggande åtgärderna. Spelinspektionen får bland annat i uppdrag att väsentligt öka kunskapen om möjligheten att stänga av sig på spelpaus.se.
    • Stärk kanaliseringen. Tillsynen mot aktörer som tillhandahåller olagligt spel ska stärkas. Spelinspektionen ska redovisa dels vilka tillsynsåtgärder som vidtagits och vilken effekt dessa åtgärder haft, dels vilka ytterligare verktyg som myndigheten behöver för att hindra att olagliga aktörer ges möjlighet att rikta sig online mot svenska konsumenter.
facebook Twitter Email