Regeringen satsar på 20 000 sommarjobb för unga

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu 180 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna ge sommarjobb till unga. Bedömningen är det kan ge upp till 20 000 sommarjobb.

  • Först och främst är det nya coronaviruset en fara för människors liv och hälsa. Men det nya coronaviruset har också allvarliga konsekvenser för ekonomi och jobb i Sverige.
  • Vi har presenterat flera krispaket för att rädda jobb och företag. Vi har stärkt tryggheten för den som ändå blir arbetslös och byggt ut yrkes- och högskoleutbildningar med fler platser. Vi kommer kunna rädda många jobb och företag men inte alla. Fler företag kommer att gå i konkurs och fler människor kommer att bli arbetslösa. I detta läge är våra unga särskilt utsatta. I synnerhet de som ännu inte fått sitt första jobb.
  • Från finanskrisen vet vi att ungdomsarbetslöshet kan få långvariga konsekvenser. När det första jobbet dröjer riskerar det att påverka hela yrkeslivet. För många unga är sommarjobbet det första steget in på arbetsmarknaden. I år riskerar coronakrisen att sätta stopp för det.
  • Regeringen satsar därför 180 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna ge sommarjobb till unga. Om kommunerna använder pengarna fullt ut kan det handla om upp till 20 000 jobb.
  • Vi förstår att situationen är ansträngd i många kommuner men vill ändå uppmana dem att vara kreativa och använda de här sommarjobbspengarna för att ge unga möjligheten att ta sina första steg in i arbetslivet.
facebook Twitter Email