Den styrande koalitionen i Karlskrona presenterar skolsatsning i Jämjö

Det finns idag ett behov utav flera undervisningslokaler samt toaletter på Kyrkskolan i Jämjö. Under torsdagen den 31:a maj kommer koalitionen i Kunskapsnämnden ta beslut om nya undervisningslokaler.

Idag finns ett behov av att förbättra elevernas och pedagogernas arbetsmiljö som har fått stå tillbaka i väntan på Jämjö kunskapscentrum. Den rådande situationen är idag en belastning för såväl elever och lärare. Under torsdagens extrainsatta nämndsmöte kommer den styrande kollationen tillsammans med förvaltningen presentera sitt förslag för att lösa den akuta situationen.

  • ”Vi flyttar nu paviljonger till Jämjö Kyrkskola för att kunna hålla ihop arbetslagen och ge en sammanhållen undervisning” säger Sandra Bizzozero, ordförande för kunskapsnämnden. ”Vi kommer nu att tillföra två nya klassrum, nya grupprum och fler toaletter till Kyrkskolan”

Etableringen är finansierad inom förvaltningens egna ram och innebär att kvarvarande paviljongen från Nättraby kunskapscentrum kommer att flyttas inom kort till Jämjö.

”Denna investering i Jämjö kommer tillfälligt att lösa den problematiken med lokaler som idag finns på Kyrkskolan” tillägger Sandra Bizzozero. ”Den nya paviljongerna kommer att ha fiber indraget för att fortsätta vår digitalisering av Karlskrona kommun.”

facebook Twitter Email