Oppositionen i Karlskrona begär en extern granskning av förhyrningen av Vattenborgen

Med anledning av det som framkommit i medias rapportering gällande förhyrning av Vattenborgen begär vi, tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet, att det omedelbart tillsätts en oberoende extern utredning kring hanteringen av hyresavtalet för Vattenborgen. Vi fick läsa om avtalet i tidningen och ställer oss frågande till stora delar av hanteringen kring ärendet.
Vi vill ha svar på följande frågor:
▫️Vem har gett uppdraget att teckna hyresavtalet?
▫️Vart finns beslutet?
▫️Varför har vi inte fått någon information om ärendet?
▫️Varför diariefördes inte uppdraget eller avtalet?
▫️Varför kommer inte uppdraget från Drift och servicenämnden eller beställande nämnd?
▫️Av vilken anledning har man frångått den fastställda policyn om lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess i Karlskrona kommun?
▫️Säkerställa att inte jäv föreligger i hantering av ärendet
Kommuninvånarna undrar vad det är som händer och de har rätt att få svar. Det känns som att det är något som inte stämmer här. Därför anser vi att man behöver titta på det här med andra glasögon, utifrån.
Vad tycker du om det som framkommit? Kommentera gärna.
Sandra
Läs mer här:
https://www.svt.se/…/oppositionen-kraver-extern…
https://www.sydostran.se/…/kommunen-betalar-125-000-i…
https://sverigesradio.se/…/oppositionen-kraver-att…
https://www.blt.se/…/oppositionen-begar-extern…

facebook Twitter Email