Mer resurser till välfärden i Karlskrona

För oss socialdemokrater går välfärden alltid först. Den är grunden i ett starkt och tryggt samhälle. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför regeringen nu 5 miljarder till välfärden. För Karlskrona innebär det ett tillskott på 22,6miljoner redan i år.

Välfärden möjliggör lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi. Den ger sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Det är grunden för ökad jämlikhet och rättvisa.

Men en utmaning vi står inför är att svenska folket lever allt längre, det föds fler barn och befolkningen växer. Det är en positiv utveckling, men innebär också att samhället och välfärden ställs inför stora utmaningar. Redan i budgeten för 2020 gjorde vi stora tillskott till välfärden. Men för att upprätthålla en hög kvalitet i välfärden behöver kommunsektorn ytterligare tillskott för att säkerställa allas rätt till vård, utbildning, omsorg och andra välfärdstjänster.

I Karlskrona får vi alltså 22,6 miljoner. Dessa pengar kommer vi bland annat att använda till att stärka omsorg ochskola. Så att våra välfärdshjältar får fler kollegor och rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga jobb. För att varje elev ska ha samma möjlighet att lyckas och nå framgång och så att vård ges efter behov, inte efter plånbok.

Till skillnad från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna så menar vi allvar med våra investeringar i välfärden. De säger att de vill ge kommunerna och regionerna mer samtidigt som de lägger över fler kostnader på kommunala verksamheter. Det blir inget annat än en giftcocktail för kommunerna. Ett tydligt exempel på detta är de neddragningar i arbetsmarknadspolitiken som de föreslår. Dessa skulle leda till att de som idag får stöd från arbetsmarknadspolitiken istället hamnar i försörjningsstöd hos kommunerna.

För att stärka kommunsektorn och trygga medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg i hela landet krävs riktiga investeringar. De medel som nu tillförs Karlskrona ska vi använda för att stärka välfärden. Så bygger vi ett starkt Karlskrona.

facebook Twitter Email