Mer pengar till Karlskronas föreningsliv!

Idag presenterade Socialdemokraterna i Karlskrona sin tredje budgetsatsning inför 2024.

– Vi anser inte att föreningslivet ska ta smällen för den ekonomiska krisen. Därför lägger vi 2 miljoner kronor extra i stöd till föreningslivet, säger Sandra Bizzozero.

Aktiva folkrörelser och föreningar bidrar till att utveckla och stärka Karlskrona. Vi vill se ett starkt civilsamhälle där alla ges möjlighet att engagera sig. Därför är det självklart för oss att vi måste fortsätta att stötta och stärka våra föreningar eftersom det bidrar till ett rikare liv för oss alla.

När det är tuffa ekonomiska tider behöver många familjer vända på varenda krona. När ett medlemskap i en förening och en träningsavgift står mot elräkningar och hyreskostnader tvingas barnfamiljer ofta prioritera bort idrott och fritid. Så ska det inte behöva vara. Vi gör därför en riktad satsning för att stärka barn och ungas möjlighet att delta i föreningslivet.

Vi vet att våra föreningar gör stora insatser för att stärka folkhälsan, minska utanförskap och bidrar till sammanhållning i vårt samhälle. Föreningslivet är en grundbult i vår demokrati.

– Föreningslivet är mästare på att fånga in barn och ungdomar i en tidig ålder. De bidrar därför med en ovärderlig insats i samhället förebyggande arbete. Ideella krafter kan med små medel göra enormt stor skillnad för oss alla, säger Håkan Eriksson.

facebook Twitter Email