Karlskrona ska ha landets bästa arbetsmarknadspolitik

Vi socialdemokrater i Karlskrona nöjer oss inte med mindre än ett Karlskrona där människor kan och vill arbeta, där försörjningsstöd är en parantes i en människas liv och alla de insatser kommunen gör syftar till att ge människor möjligheter till egen sysselsättning och långsiktigt försörjning.

Vi kan se tillbaka på en mandatperiod med ständigt sjunkande arbetslöshet i Sverige och Karlskrona. Ungdomsarbetslösheten sjunker rekordsnabbt men är fortfarande alldeles för hög. Vi har i Karlskrona gått från en arbetslöshet på 10 % 2014, till 8,4 % i april 2018, och trenden är fortsatt minskning*. Regeringen har infört 90-dagars garanti för ungdomar. Ingen ung människa förtjänar att börja vuxenlivet i arbetslöshet.

Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna har aktivt under mandatperioden arbetat för att hjälpa de grupper som har svårast att få sysselsättning. Detta har lett till startande av ett integrationscentrum som snabbt visat mycket goda resultat. Vi har för att, ännu tydligare, koppla kommunens försörjningsstöd till individens egna långsiktiga sysselsättning och försörjning lyft över ansvaret för ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen. Detta har redan lett till att andelen bidragsförsörjda i Karlskrona har minskat med 2,4 % under perioden januari 2014 – november 2017**. Idag är färre hushåll än på länge beroende av försörjningsstöd.

Vi är stolta över det arbete Arbetsmarknadsförvaltningens personal gör. Men vi är långt ifrån klara. Vår vision är ett Karlskrona där alla har en egen sysselsättning efter sin förmåga.

Senast invigde vi vårt vägledningscentrum.  Här samarbetar kommunen med tre statliga myndigheter för att så bra och snabbt som möjligt hjälpa invånare in i egen försörjning. Något vi var först i landet med och som gett eko nationellt.

Samarbete är högsta prioritet för oss socialdemokrater. Vi tror att samarbete är en avgörande faktor för framgång, både när det gäller samarbete mellan kommun, statliga myndigheter, näringsliv, föreningsliv och organisationer, men också mellan kommunala förvaltningar och inte minst är samarbete och respekt mellan politiska partier avgörande för framgång.

Vi har alla ett ansvar för att, tillsammans efter bästa förmåga, arbeta för invånarna. Vi har under mandatperioden brutit den nedåtgående spiralen, både när det gäller arbetslöshet och bidragsberoende. Detta i en tid med stora utmaningar och kraftig befolkningsökning. Socialdemokraterna i Karlskrona har som mål att, i vår kommun, skapa Sveriges bästa arbetsmarknadspolitik. Ännu är vi inte där, men Tillsammans kan vi nå dit. Den 9:e september väljer vi vilken väg som Karlskrona tar de kommande fyra åren.

 

Sandra Bizzozero (S)

Kommunalrådskandidat

 

Lisbeth Bengtsson (S)

Ordförande för arbetsmarknadsnämnden

 

*ekonomifakta.se, Arbetsförmedlingen

** ekonomifakta.se

facebook Twitter Email