Internationell utbildning ger fler möjligheter

Karlskrona är en kommun med många internationella kontakter. Vi är en hamnstad, vi har en internationellt framgångsrik högskola och företag i kommunen exporterar varor och tjänster över hela världen. Detta leder också till ett stort behov av kompetens och spetsarbetskraft från hela världen. Företag som Ericsson och högskolan BTH rekryterar personal på en internationell arena och vi är glada över att få välkomna dessa personer och deras familjer till Karlskrona. En del av dem stannar länge, medan andra familjer bor i Karlskrona några år för att sedan flytta vidare i världen. För dessa familjer och för de barn och ungdomar i Karlskrona som vill få en utbildning som är anpassad till ett internationell läroplan har vi i Karlskrona öppnat KIG, Karlskrona Internationella Grundskola. En skola som utvecklats långt snabbare än vi trodde och som fyller ett viktigt behov hos en grupp av våra invånare. KIG är ett bra exempel på hur vi tillsammans, genom den kommunala skolan kan skapa förutsättningar och möjligheter för olika grupper i vår kommun. Nu har KIG fått nya lokaler och vi önskar dem all lycka och välgång framåt.

facebook Twitter Email