Informationsmöte – Översiktsplan 2050

S-gruppen i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inbjuder våra partikamrater till

Informationsmöte.

Måndagen den 11 februari 2019 kl. 18  i Folkets Hus, Östra Köpmansgatan 34, Karlskrona

Medverkan från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den 8 januari beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att programmet för Översiktsplan 2050 ska ut på samråd.  Programmet är ute på samråd mellan den 4 februari och 25 mars 2019. Under den här perioden finns det möjlighet att lämna synpunkter på det.

facebook Twitter Email