Inför en feriejobbsgaranti för alla ungdomar!

Idag presenterade Socialdemokraterna i Karlskrona sin andra budgetsatsning inför 2024.

– Ingen ungdom ska börja sitt vuxna liv med arbetslöshet. Ett sommarjobb ökar möjligheterna till ett jobb i framtiden. Karlskrona har allt att vinna på att vi hjälper unga att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Sandra Bizzozero.

Karlskrona kommun erbjuder idag feriejobb till ungdomar mellan 16-17 år tillsammans med kommunen, föreningslivet och näringslivet. Vi kan dock se att de 400 platser som idag erbjuds inte räcker till. Över 700 ungdomar har sökt till de 400 platser som finns att tillgå. I vårt förslag till budet har vi lagt 2 miljoner kronor extra för att garantera att ingen ung blir utan feriejobb nästa sommar.

För många unga är sommarjobbet den första kontakten med vuxenvärlden utanför hemmet, skolan och bostadsområdet där man bor. Sommarjobbet bidrar på så sätt inte bara till lite extra pengar och arbetslivserfarenhet utan också till ett kontaktnät och en möjlighet att bryta socioekonomiska låsningar.

– Jag fick själv mitt första sommarjobb genom kommunen. Jag var 15 år och fick vara vaktmästare på ett äldreboende. Jag vill att alla ungdomar ska få känna den känslan av ansvar, gemenskap och frihet som ett jobb ger, säger Håkan Eriksson.

facebook Twitter Email