En budget som fortsätter att genomföra framtids-programmet

Idag presenterar samarbetskoalitionen S, C, L sitt förslag till budget för Karlskrona kommun 2020. En budget som är en fortsättning på budgeten 2019. I förra årets budget var fokus att omvandla respektive partis vallöfte till konkreta förslag. Socialdemokraterna kunde i det arbetet göra ett 50-tal av de 87 punkter vi gick till val på skriva in i budgeten för 2019. Just nu arbetar socialdemokrater i nämnder, styrelser, bolag och Kommunfullmäktige hårt för att förverkliga våra idéer. I årets budget fortsätter arbetet med att genomföra vårt framtidsprogram.

På medlemsmötet ikväll, 27/5, 18.00 i Folkets Hus kommer Kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero berätta mer om hur vi tillsammans kan göra Karlskrona ännu bättre.

Viktiga punkter i årets budgetförslag är:

  • Strategiska och effektiva investeringar
  • Fokus på att alla elever ska nå sina kunskapsmål
  • Satsa på att utveckla Wämöparken
  • Öka byggandet i hela Karlskrona
  • Ta fram mark och planer för ökat byggande i Rödeby

Ikväll kan du få mer svar på frågor och funderingar om budgeten 2020.

facebook Twitter Email