YTTERLIGARE TILLSKOTT TILL KARLSKRONA

Brist på pengar får inte och kommer inte att vara ett hinder för att begränsa smittspridningen av Covid 19 eller vårda sjuka som har drabbats av sjukdomen.

Det beskedet gav regeringen redan den 11 mars. Vårbudgetens tillskott på över 20 miljarder kronor till välfärden ska kompletteras med ytterligare sex miljarder meddelade regeringen och dess samarbetspartier häromdagen.

Utöver dessa generella tillskott till kommuner och regioner tar staten extraordinära kostnader inom sjukvård, äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning kopplat till Coronaviruset.Hittills i år har Karlskrona fått 121 miljoner kronor!

facebook Twitter Email