Susanne Johansson

Susanne Johansson

Ålder

59

Yrke

Kock

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#4:e plats på östra listan

Jag är socialdemokrat för att jag tror på solidaritet och alla människors lika värde, oavsett  hudfärg ålder eller kön. Att ta hand om alla i samhället och se till så att välfärden fungerar för alla medborgare på bästa sätt, oavsett var man befinner sig i livet.

Viktigt för mig är att verka för att slopa karensdagen inom vård, skola och omsorg. Att verka för att medarbetare inom skola, vård och omsorg ska få sex timmars arbetsdag. Vi ska arbeta för en god arbetsmiljö.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email