Shirin Sahebjamee

Shirin Sahebjamee

Ålder

52

Yrke

Utredare

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#7:e plats på centrumlistan

Jag är socialdemokrat för att jag tror på allas lika värde, solidaritet och demokrati.

Viktigt för mig är  ”Ett socialt hållbart Karlskrona” som riktar sig till alla våra kommuninvånare. Kvinnor som män, barn som vuxna och äldre, som ska känna sig trygga i Karlskrona. Att förstärka våra insatser i olika områden genom ökad jämställdhet, genom att bryta segregationen och genom att förebygga våld i nära relation. Samtliga dessa delar skapar ett tryggt och stabilt samhälle som alla kan känna sig delaktiga i samtidigt som framtidstron växer och ökar chanserna för att alla ska lyckas med sina liv.

Aktuella uppdrag

Historik

 

facebook Twitter Email