S-kvinnor

S-kvinnor

Ordförande: Helene Gustafsson

Vice ordförande: Eva-Lotta Altvall

Kassör: Birgitta Möller

Sekreterare: Ann-Marie Kimenius

Ledamöter: Katarina Möller, Camilla Persson, Eva Öhman och Sandra Bizzozero

Kontakta oss gärna via mail helene.gustafsson@telia.com eller mobil 070-959 03 80 om du har frågor eller vill bli medlem.

(Uppdaterad 2021-04-06)

Vill du läsa mer om S-kvinnor, kan du gå in på den här länken: S-kvinnor

facebook Twitter Email