Roland Andreasson

Roland Andreasson

Ålder

64

Yrke

Affärsbiträde

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#4:e plats på centrumlistan

Jag är socialdemokrat eftersom jag vill ha ett rättvist och jämlikt samhälle för alla.

Välfärd genom hela livet är en viktig fråga för mig. Som en del i detta är ”Skola – alla barn ska få samma grund att stå på” den viktigaste verksamheten. När alla barn ges möjlighet till en bra start i livet så har vi bra förutsättningar till det goda samhället för framtiden.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email