Lisbeth Bengtsson

Lisbeth Bengtsson

Ålder

57

Yrke

Undersköterska

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#7:e plats på västra listan

Kandiderar till Landstingsfullmäktige

#23:e plats på regionlistan

Jag är socialdemokrat för att jag tror på alla människors lika värde, på ett samhälle där alla bidrar efter förmåga, på demokrati, på facklig/politisk samverkan, på utbildning, på att en jämställd värld är möjlig… och mycket mera.

Viktigt för mig är alla människors rätt att ha ett arbete till en lön som går att leva på och drägliga arbetsvillkor. Detta  får vi med god utbildning, jämställda villkor och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Uppfylls detta får vi gemensamt råd med skola, vård, omsorg samt pensioner som speglar vårt arbetsliv.

Aktuella uppdrag

Historik

facebook Twitter Email