Lena Klintefors

Lena Klintefors

Ålder

66

Yrke

Barnsjuksköterska

Kandiderar till Kommunfullmäktige

#25:e plats på västra listan

Kandiderar till Landstingsfullmäktige

#14:e plats på regionlistan

Jag är socialdemokrat eftersom jag är emot privatisering av välfärden och anser att vinstjakten INTE hör hemma i svensk välfärd!

Miljön och klimatet är viktigt för mig. Jag vill ha fler åtgärder för ökad återvinning och minskad nedskräpning.

Ett plastfritt hav, om inget görs NU! kommer det år 2050 att vara mer plast än fisk i haven.

facebook Twitter Email